rólunk

„Egyesületünk hazánk legidősebb és Európa még ma is működő sportegyesülete, mely túlélt két világháborút és jó néhány rendszerváltást – az idők, a rendszerek változnak, a SMAFC örök.”

Prof. Dr. Winkler András

A selmecbányai akadémián az öntevékeny testedzés az 1860-as évek közepén indult meg. Az ifjúság testedzését a tanári kar is felkarolta, pártolta, sőt a testedzéseken is jelen volt. Ebben az időben azonban a testedzésnek kinevezett tanára még nem volt. A testnevelés feladatát az ifjúsági sportkör vezetői látták el. Az Akadémia öntevékeny testedzés mellett országos viszonylatban is sok kiváló sportolót adott az országnak.

Selmecbanya

Az akadémiai tornaegylet 1860-ban alakult meg a hallgatók önkéntes csoportba tömörülésével. Hampel Adolf és Cseh Lajos kezdeményezésére 1865-ben szerveződött alapszabály szerint működő, névvel jelzett egyesületbe Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia Sportegyesülete néven. A leányvárban, majd később az óvárban tartott testgyakorló órákon a torna mellett legnagyobbrészt a kard és tőrvívást gyakorolták. A sportklub működése fokozatosan bővült és egyre több sportágra terjedt ki. A sportklub sok dicsőséget szerezve 1918 őszéig működött Selmecbányán, amikor a főiskola ősi székhelyét elhagyni kényszerült.

1919–1945

A Sopronban otthonra lelt főiskola 1919 tavaszán a legnagyobb nehézségek között kezdte meg működését. Az egyesület ekkor már a mai Soproni Műegyetemi Athletikai és Football Club néven szerepelt. A mostoha körülmények miatt a főiskolai sportélet évekig nem indulhatott meg. Az ősi székhelyről való áthelyezés a Sportkört minden vagyonától, felszerelésétől megfosztotta. Az ifjúság 1925. március 23-án kezdeményezte a „Főiskolai Atlétikai és Football Club” újjáalakítását. A sportélet fellendülését azonban az évről-évre jelentkező pénzhiány, a nagymérvű tanulmányi elfoglaltság és a saját sportpálya hiánya akadályozta. Ennek ellenére különösen a második világháborút közvetlenül megelőző években a Főiskola sportolói kitűnő eredményeket értek el.
A testnevelésben 1934-ben változás állott be. A Főiskolát szervezetileg a Budapesti József Nádor Műegyetemhez csatolták és ekkor nevezték ki a Főiskola első testnevelő tanárát. A felszabadulás után a testnevelés tanszéket kapott. A testnevelési tanszék a kötelezően előírt tantervi órákon felül a hallgatók tömegsportolását is irányította, ezért évente évfolyambajnokságokat bonyolított le különféle labdajátékokban. Országos szinten az agrár sportnapok keretein belül mérték le és segítették elő a testnevelés fejlődését.

1946–2009

A második világháborús összeomlásban a Főiskola sportkörének minden felszerelése, irattára, győzelmi emlékei megsemmisültek. Felszerelés és edzési lehetőségek hiányában a sportkör ismét évekig nem működhetett. A Főiskolán csak öntevékeny és szórványos sportolás folyt. A rendszeres sportolás 1947-ben indult meg újra. Akkor már anyagi okok nem hátráltatták a rendszeres edzéseket és a versenyzéseket, mert a szükséges fedezetet a KISZ Ifjúsági Sportbizottság Egyetemi és Főiskolai Sportközpontja biztosította. A hallgatóság részére sportolás céljára hetente két szabad délután volt órarend szerint biztosítva. A felszabadulás nem csak Főiskolánk életében, de az egész magyar sportéletben döntő változást hozott. Már csak a sportpálya megvalósításának ügye várt megoldásra.

2010–2012

Ettől a szezontól számítva egy újabb lépést tett a magyar kosárlabda az NBA irányába. A pályák alaprajza megváltozott az NB I. A-s és NB I. B-s női, illetve férfi bajnokságokban is. Sok csapat közül a SMAFC-NYME pályája azon kevesek közé tartozott, ahol az alapozást már a jövő évi szabályoknak megfelelő parketten kezdhették meg a kosarasok.

2010-ben ünnepelte a SMAFC fennállásának 150 évfordulóját, amelyre egy a 2010. évet átölelő rendezvény sorozattal kívánt megemlékezni a sportkör elnöksége.

SMAFC-NYME_150

Az első programunk 2010. április 1-3. között lezajló Magyar Egyetemi és Főiskolai Bajnokság (MEFOB) női–férfi Kosárlabda Döntő volt, mely nagy örömünkre a visszajelzések alapján országos elismertséget vívott ki magának. A négy-négy csapat részvételével megrendezésre került fináléban a magyarországi felsőoktatási intézmények közül mindkét nemben egyedül a SMAFC képviseltette magát, minek eredményeképpen a női csapat történelmet írva először nyert arany érmet, miközben a fiúk is becsülettel helyt állva, bronz érmet szereztek.
A központi rendezvényprogramok 2010. szeptember 6–11. között kerültek lebonyolításra.
A programok 2010. szeptember 6-án a Krasznai Ferenc Sportcsarnokban 14.00 órakor Emlékkiállítás-megnyitóval kezdődtek, ahol vitrinekben eddig még nem látott, féltve őrzött ereklyék kerültek bemutatásra, majd az egyik legsikeresebb sportág a Karate szakosztály bemutatójával folytatódtak.

A Tájfutó szakosztály különleges körülmények között, a Botanikus Kertben rendezett három (A, B, C) nehézségi fokozatú versenyt 2010. szeptember 7-én, 15.00 órakor, mellyel párhuzamosan a sportcsarnok alsó termében a Vívó szakosztály tart bemutatót.

A Sakk szakosztály szimultán játékkal ünnepetl a „D” Épület 11. számú tanteremben 2010. szeptember 8-án, 15.00 órakor, miközben az Asztalitenisz szakosztály párhuzamosan a Krasznai Ferenc Sportcsarnokban, neves világbajnok részvételével tartott bemutatót.

A központi ünnepség 2010. szeptember 9-én, 12.30-kor kezdődött Zombori István emléktáblájának avatásával és a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Kollégium és Szakképző Iskola tornacsarnokának névadó ünnepségével.
Ezt követően a Krasznai Ferenc Sportcsarnokban 14.00-kor kezdődött a jubileumi ünnepség, melynek során átadásra kerültek a Jubileumi Emlékkönyvek, Emlékérmek, Emléklapok és Sálak, majd felavatásra került a sportcsarnok előterében az elhunyt SMAFC sportolók és vezetők emléktáblája.

„Aki egyszer SMAFC-os volt, élete végéig az is marad” – fogalmazott az ünnepségen prof. dr. Faragó Sándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora, aki beszédében kitért az egyetemi sportélet fontosságára is. „Az intézmény és a klub története párhuzamos, a sportolás a selmeci hagyományok része. Segíti a nevelést és az emberré válást, kitartásra biztat és közösséget épít. Nem tudunk és nem is akarunk versenyezni a százmilliókat felemésztő csapatokkal, mi elsősorban azt szeretnénk, hogy a hallgatók sportolási lehetőséghez jussanak” – tette hozzá a rektor.
Prof. dr. Faragó Sándor beszédét követően Schmitt Pál köztársasági elnök szavait tolmácsolta az ünnepség résztvevőinek, aki levélben gratulált a jeles évforduló alkalmából.
Prof. dr. Takáts Péter, az egyesület tanár-elnöke felelevenítette az elmúlt százötven év legfontosabb állomásait a SMAFC életében, kiemelve, hogy az egyesület alapítói, Hampel Adolf és Cseh Lajos 1860-ban Selmecbányán aligha hitték, milyen komoly egyesület alapjait teszik le.
Dr. Fodor Tamás, Sopron polgármestere elmondta, az egyesület hozzátartozik a város életéhez, majd az elmúlt százötven évhez hasonló sikereket kívánt a SMAFC-nak. Az egyesület elnöke ezt követően a testvérklubként működő Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület képviselőitől, majd a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségétől vehetett át elismerést.

Az ünnepi rendezvény a 17.00 órakor kezdődő SMAFC-NYME – SzESE szombathelyi női HEPP Kupa és a 19.00 órakor kezdődő SMAFC-NYME – Budapesti HONVÉD férfi kosárlabda mérkőzésekkel zárult, miközben lehetőség nyílt egy kihelyezett posta segítségével jubileumi bélyeget, emlékkönyvet – csak ezen a napon – JUBILEUMI PECSÉT használatával örökké emlékezetessé tenni.

A jövő generáció nevelése minden sportegyesület számára kötelező jelleggel bír, így a SMAFC női–férfi kosárlabda utánpótlása is bemutatkozott 2010. szeptember 10-én 15.00 órakor.

A központi rendezvényprogramok végül, de nem utolsó sorban – 2010. szeptember 11-én, 15.00 órakor a Nagycenki Méntelepen a Lovas szakosztály bemutatójával zárultak, mely szakosztály az egyik legfiatalabb, de annál dinamikusabban fejlődő és kiváló vezetéssel megáldott és sportolókból álló csapat.

Az innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat keretében Történeti Kiállítási Stand került felállításra az MKB Aréna Kistermében, különös tekintettel az intézményünkben végzett erdészeti és faipari szakemberekre.

A 2010. év harmadik kiemelt eseménye a minden évben megrendezésre kerülő Krasznai Ferenc Kosárlabda Torna volt, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Kosárlabda Szövetség javaslatára és azzal karöltve 2010. szeptember 23–25. között a legendás hírű edző, Krasznai Ferenc – a „MESTER” – emlékére ezúttal a róla elnevezett és teljesen felújított sportcsarnokban négy férfi csapat, köztük a SMAFC-NYME részvételével, izgulhatott végig a nagyérdemű.

2013–napjaink

2013-ban dr. Fábián Attila, a Közgazdaságtudományi Kar dékánja vette át prof. dr. Takáts Pétertől az elnök-tanári tisztséget, aki legjobb tudása szerint kívánja folytatni elődei munkáját. 

2017. március 25-én Emlékülés keretében ünnepelte alapításának 110. évfordulóját a Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség (MEFS). 
A Gödöllői Király Kastélyban méltó környezetben idézték fel a XX. század elejét, 1907. március 25-ét, amikor összeült a „Főiskolai Sport Szövetség” alakuló közgyűlése. A házigazda Dobor Dezső tolmácsolásában bepillantást nyerhettek a vendégek az alapítás körülményeibe és főbb mozzanataiba. Az előadás végén a jogutód intézmények képviselői – köztük prof. dr. Faragó Sándor rektor (SOE) és dr. Fábián Attila SMAFC tanár elnök – aláírásukkal látták el a MEFS 110. évfordulója emlékére készített díszes alapító okirat másolatát, melyet dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kézjegyével hitelesített, mint ahogy anno gróf Apponyi Albert tette azt 1908. június 14-én.
Az Emlékülésen köszöntőt mondott Adam Roczek, az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) elnöke és dr. Szabó Tünde az EMMI sportért felelős államtitkára. Az államtitkár asszony köszöntője után kitüntető díjakat adott át.
Egyetemünk volt testnevelő tanára, Cser Borbála, kiemelkedő sportvezetői munkájáért a MEFS Hajós Alfréd Aranyplakettjét, Egyetemi-Főiskolai Sportért díjat vehetett át.
MEFS Életműdíjat kapott Takáts Péter professzor úr, aki a SMAFC 150 éves évfordulójának méltó megünneplésére megalakult a „SMAFC 2010 Jubileumi Bizottságának” elnöke is volt. Elnöksége alatt a SMAFC a kosárlabda szakosztályokon kívül további szakosztályokkal (karate, lovas, sakk, sí, tájfutó, aerobik, szektorlabda) büszkélkedett, melyek évről évre kitűnő eredményekkel, országos bajnoki címekkel, nemzetközi sikerekkel gazdagították a patinás klubot.

Tanár elnökök

A fotózás után…